اهداف تعاونی

  ازآنجا که هدفهای بخش تعاون درجمهوری اسلامی ایران دراصول مذکوره قانون ذکر شده است واین هدفها بصورت جامع آورده شده به همین دلیل وباتوجه به قانونی که در سال ۱۳۷۰ مصوب شده وبا در نظرگرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهدافی را برای بخش تعاون عنوان کرده اند که ...

ادامه نوشته »

برخی وظایف مدیرعامل شرکت مسئولیت محدود

خصوصیت‌های شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی‌تواند چیزی جز امور تجاری باشد. (ماده ۹۴ قانون تجارت) از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است. به دلیل اینکه شرکت سهامی می‌تواند برای امور ...

ادامه نوشته »

مراحل پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی به چه معناست ؟ شرکت ها و موسسات مشمول قوانین مالیاتی می بایست از سازمان امور مالیاتی جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود ، دفاتر خود را تحویل بگیرند. به این دفاتر دفاتر قانونی می گویند. همه ی شرکت ها باید با توجه به دستورالعمل و ...

ادامه نوشته »

هلدینگ چیست؟

شرکت هلدینگ ( Holding company) یک شرکت سهامی می باشد که خود شرکت های زیر مجموعه دیگری دارد و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصلی است. شرکت هلدینگ با خریدن بخش عمده‌ای از سهام شرکتی دیگر، می‌تواند در آن شرکت حق رای داشته باشد، که در این ...

ادامه نوشته »

تعریف و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

    همان طور که قبلآ گفته شد شرکتهای سرمایه به دودسته تقسیم میشوند : ۱- شرکتهای سهامی ۲- شرکتهای بامسئولیت محدود درجایی دیگر به تعریف  وویژگیهای شرکتهای سهامی پرداختیم ودر اینجا به تعریف وویژگیهای شرکتهای با مسئولیت محدود می پردازیم. بطور کلی همانطور که گفته شد، شرکت با مسئولیت ...

ادامه نوشته »

تعریف و ویژگیهای شرکت سهامی

معرفی شرکتهای سرمایه بطورکلی شرکت سرمایه یعنی شرکت سهامی وبا مسئولیت محدود، باتوجه به اینکه این دو تشابه هایی دارند ، تفاوتهایی هم دارند همانند ،شرکتهای سهامی عام وشرکتهای سهامی خاص . تفاوتهای شرکتهای سرمایه ازدو منبع سرچشمه میگیرد. ۱-ساختار ۲- کارکرد وتشابه آنها به دگرگونی درشرایط اجتمایی ، سیاسی ...

ادامه نوشته »

اصول مدیریت

مقدمه پیدایش روز افزون نهادها ،ادارات و سازمانهای اجتماعی وگسترش آنها معرف پیشرفت وپیدایش تمدن بشری است. وبا توجه به اینکه مسایل مختلفی هر روزه در جامعه به وجود می آید وهر کدام از اینها نیازمند روشهای جدیدتری در نوع ادامه کار خود میباشند ، لذا برای اینکه بتوانند جوابگوی ...

ادامه نوشته »

مدیریت چیست

مدیریت چیست؟ به نظر شما مدیریت چیست ؟ برای کلمه مدیریت معنا وتعاریف بسیاری آورده شده است وهرفرد آگاه ومطلع ودارای نظر،برداشت وتعریف خاص خود را نسبت به کلمه مدیریت دارد ، برخی سرپرستی وانجام کار به وسیله دیگران را مدیریت میگویند وبرخی هم استفاده درست از منابع وابزارها ونیروی ...

ادامه نوشته »

صدور کارت بازرگانی

مراحل صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی کارت بازرگانی در هر استان ،درشعب اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ،یادرسازمان بازرگانی هر استان باتوجه به شرایط و مدارک لازم که به آن می پردازیم صادر می گردد. کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی باتوجه به ماده ۲ قانون صادرات و ...

ادامه نوشته »

طرح صنعتی چیست

طرح صنعتی به طور کلی به شکل و ظاهر یک کالا در زبان معمول طرح صنعتی می گوییم. بعنوان مثل ما زمانی می گوییم که طرح صنعتی یک کالا خوب است که ظاهر مناسب و خوشایندی داشته باشد.در دنیای کسب و کار و تجارت ، طراحی یک محصول به معنی ...

ادامه نوشته »