کداقتصادی برای اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی

مدارک درخواست کداقتصادی برای اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی :   فعالیتهای اقتصادی درکشورهای مختلف به روشهای مختلف صورت میگیرد وبرای اینکه بتوان از فعالان اقتصادی حمایت کرد وهمچنین بر آنها نظارت داشت باید بتوان آنها را بطور کامل شناخت . پس کسب مجوز برای فعالیتهای تجاری وپرداخت حقوق دولت در ...

ادامه نوشته »

هدف یا اهداف شرکتهای دانش بنیان

شرکت‌های دانش بنیان چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ تأسیس شرکتهای دانش بنیان گامی مثبت بوده که درپاکهای علم وفن آوری برای تجاری ساختن ایده ها وبه منظور عملی شدن تبدیل نوآوریها به تکنولوژی به وجود آمده است . ولی با این وجود مشکلاتی وجود دارد که ما را در رسیدن ...

ادامه نوشته »

شرکت دانش بنیان چیست – خصوصیات و انواع آنها

شرکت دانش بنیان چیست؟ شرکت های دانش بنیان ،موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت ، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری ...

ادامه نوشته »

اهداف تعاونی

  ازآنجا که هدفهای بخش تعاون درجمهوری اسلامی ایران دراصول مذکوره قانون ذکر شده است واین هدفها بصورت جامع آورده شده به همین دلیل وباتوجه به قانونی که در سال ۱۳۷۰ مصوب شده وبا در نظرگرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهدافی را برای بخش تعاون عنوان کرده اند که ...

ادامه نوشته »

برخی وظایف مدیرعامل شرکت مسئولیت محدود

خصوصیت‌های شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی‌تواند چیزی جز امور تجاری باشد. (ماده ۹۴ قانون تجارت) از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است. به دلیل اینکه شرکت سهامی می‌تواند برای امور ...

ادامه نوشته »

مراحل پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی به چه معناست ؟ شرکت ها و موسسات مشمول قوانین مالیاتی می بایست از سازمان امور مالیاتی جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود ، دفاتر خود را تحویل بگیرند. به این دفاتر دفاتر قانونی می گویند. همه ی شرکت ها باید با توجه به دستورالعمل و ...

ادامه نوشته »

هلدینگ چیست؟

شرکت هلدینگ ( Holding company) یک شرکت سهامی می باشد که خود شرکت های زیر مجموعه دیگری دارد و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصلی است. شرکت هلدینگ با خریدن بخش عمده‌ای از سهام شرکتی دیگر، می‌تواند در آن شرکت حق رای داشته باشد، که در این ...

ادامه نوشته »

تعریف و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

    همان طور که قبلآ گفته شد شرکتهای سرمایه به دودسته تقسیم میشوند : ۱- شرکتهای سهامی ۲- شرکتهای بامسئولیت محدود درجایی دیگر به تعریف  وویژگیهای شرکتهای سهامی پرداختیم ودر اینجا به تعریف وویژگیهای شرکتهای با مسئولیت محدود می پردازیم. بطور کلی همانطور که گفته شد، شرکت با مسئولیت ...

ادامه نوشته »

تعریف و ویژگیهای شرکت سهامی

معرفی شرکتهای سرمایه بطورکلی شرکت سرمایه یعنی شرکت سهامی وبا مسئولیت محدود، باتوجه به اینکه این دو تشابه هایی دارند ، تفاوتهایی هم دارند همانند ،شرکتهای سهامی عام وشرکتهای سهامی خاص . تفاوتهای شرکتهای سرمایه ازدو منبع سرچشمه میگیرد. ۱-ساختار ۲- کارکرد وتشابه آنها به دگرگونی درشرایط اجتمایی ، سیاسی ...

ادامه نوشته »

اصول مدیریت

مقدمه پیدایش روز افزون نهادها ،ادارات و سازمانهای اجتماعی وگسترش آنها معرف پیشرفت وپیدایش تمدن بشری است. وبا توجه به اینکه مسایل مختلفی هر روزه در جامعه به وجود می آید وهر کدام از اینها نیازمند روشهای جدیدتری در نوع ادامه کار خود میباشند ، لذا برای اینکه بتوانند جوابگوی ...

ادامه نوشته »