خانه / شرکت ها / کداقتصادی برای اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی

کداقتصادی برای اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی

مدارک درخواست کداقتصادی برای اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی :

 

فعالیتهای اقتصادی درکشورهای مختلف به روشهای مختلف صورت میگیرد وبرای اینکه بتوان از فعالان اقتصادی حمایت کرد وهمچنین بر آنها نظارت داشت باید بتوان آنها را بطور کامل شناخت . پس کسب مجوز برای فعالیتهای تجاری وپرداخت حقوق دولت در قالب مالیات وجلوگیری از رقابتها وتلاشهای ناسالم یکی از خوبیهای این روش است .
پس در کنار راههای ثبت شرکتها ودریافت کارت بازرگانی ، دریافت کد اقتصادی اهمیت پیدا میکند ومقررات مربوط به خود را دارد که به آن میپردازیم .

الف ) :(مدارک درخواست شماره یا کد اقتصادی شخص حقیقی)

۱ – درخواست کتبی شخص درخواست دهنده
۲ – فتوکپی پروانه کسب
۳ – فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
۴ – تکمیل فرم اطلاعات شخصی
۵ – سه قطعه عکس ۲*۳
۶ – فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری درصورتی که قبلا کارت دریافت کرده باشد.
۷ – پرداخت فیش ۱۰۰۰۰ ریالی به حساب ۵۲۳ خزانه نزد بانک ملی ایران .

پس از تکمیل مدارک ذکر شده وامضای فرم اطلاعات هویتی ، آن را به حوزه مالیاتی مربوطه تحویل داده و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک وثبت در دفتر حوزه ، رسید دریافت مدارک را صادر وتحویل مؤدی میدهد ومدارک به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال میشود وپس از بررسی کارت شماره اقتصادی صادر میشود.

تذکر: درصورتی که تغییری در اطلاعات هویتی شخص حقیقی صورت گیرد باید فرم مربوطه را تکمیل کرد و آنرا به حوزه مربوطه صادر کننده کارت تحویل داد که نسبت به تغییرواصلاح کارت اقدام شود .

 

ب ) :(مدارک درخواست شماره یا کد اقتصادی اشخاص حقوقی) :

۱ – درخواست کتبی شرکت
۲ – آگهی روزنامه رسمی که تاسیس شرکت در آن درج شده باشد
۳ -فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی .
۴ – تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی
۵ – فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری درصورتی که قبلا کارت دریافت کرده باشد.
۶ – پرداخت فیش ۱۰۰۰۰ ریالی به حساب ۵۲۳ خزانه نزد بانک ملی ایران

پس از تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم وبا مهر شرکت مهر میشود وبه حوزه مالیاتی مربوطه تحویل داده میشود وممیزی مالیاتی بعد از کنترل مدارک ، آنرا در دفتر حوزه ثبت کرده و رسید تحویل آنرا تحویل میدهد وبعد از آن مدارک به اداره نظارت وپیگیری تحویل وپس از برسی مدارک ، تحویل اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی تحویل ونسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام میشود .

تذکر: درصورتی که تغییری در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی صورت گیرد باید فرم مربوطه را تکمیل کرد و آنرا به حوزه مربوطه صادر کننده کارت تحویل داد که نسبت به تغییرواصلاح کارت اقدام شود .
لطفا نظرات خود را مطرح فرمایید .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *