خانه / شرکت ها / تعریف و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

تعریف و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

 

 

تعریف و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

همان طور که قبلآ گفته شد شرکتهای سرمایه به دودسته تقسیم میشوند :
۱- شرکتهای سهامی
۲- شرکتهای بامسئولیت محدود
درجایی دیگر به تعریف  وویژگیهای شرکتهای سهامی پرداختیم ودر اینجا به تعریف وویژگیهای شرکتهای با مسئولیت محدود می پردازیم.
بطور کلی همانطور که گفته شد، شرکت با مسئولیت محدود جزوشرکتهای سرمایه به حساب می آید ودلیلش این است که ویژگیها وخصوصیات اصلی ومحوری شرکت سرمایه را دارا میباشد.
ولی باید گفت که تا اندازه ای هم به شرکتهای شخصی (اشخاص)نزدیک است وهمین امر باعث شده که برخی از حقوقدانان این نوع شرکتها رادارای ساختار خاص مخصوص خود میدانند وآنرا مابین شرکتهای سهامی وشرکتهای تضامنی در نظر میگیرند.
ولی ماده ۹۴ قانون تجارت به شماره ۱۳۱۱ شرکت با مسئولیت محدود را این طورتعریف میکند : شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام کارهای تجاری تشکیل میشود وهرکدام از شرکآ بدون اینکه سرمایه آنها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط به میزان سرمایه ای که دارند مسئول تعهدات شرکت میباشند.وبنا به این تعریف وقوانینی که ناظر براین شرکتها است میتوان ویژگیهایی را برای این شرکتها به شرح زیرنام برد :
۱-مسئولیت محدود شرکآ ۲-اهمیت سرمایه ۳-عدم تقسیم سرمایه به سهام یاقطعات سهم ۴- محدودیت در واگذاری سهم شرکت ۵-نظارت بر شرکت

نظر خود را در مورد انتخاب نام شرکت در قسمت نظرات با دیگران اشتراک گزارید و یا اگر متنی به نظرتان باید به این متن اضافه یا اصلاح شود بفرمایید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *