خانه / شرکت ها / تعریف و ویژگیهای شرکت سهامی

تعریف و ویژگیهای شرکت سهامی

معرفی شرکتهای سرمایه
بطورکلی شرکت سرمایه یعنی شرکت سهامی وبا مسئولیت محدود، باتوجه به اینکه این دو تشابه هایی دارند ، تفاوتهایی هم دارند همانند ،شرکتهای سهامی عام وشرکتهای سهامی خاص .
تفاوتهای شرکتهای سرمایه ازدو منبع سرچشمه میگیرد. ۱-ساختار ۲- کارکرد
وتشابه آنها به دگرگونی درشرایط اجتمایی ، سیاسی واقتصادی کشور برمیگردد.

جایگاه و اهمیت شرکتهای سهامی:
شرکتهای سهامی از منظرهای مختلف دارای ویژگیهای خاص درمیان شرکتهای تجاری ونظام حقوقی ایران میباشد:

اول آنکه ، شرکت سهامی تمام معیارهای یک شرکت تجاری به معنای واقعی را دارد وبخاطرساده بودن واگذاری سرمایه، ازطرف دیگر،باعث شده که قانون گذار به سرمایه به عنوان عنصراساسی تجارت در شرکت سهامی اشاره کند وبر خلاف دیگر شرکتهای تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی خورد.

دوم اینکه، در میان شرکتهایی که در حال حاضروجود دارند، شرکت سهامی تنها شرکتی است که درموردنظارت بر فعالیت ،و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن باتوجه به نقایصی که وجود دارد، ولی با دقت زیاد، مقررات برایش پیش بینی شده است .
موضوع دیگری که اهمیت شرکت سهامی را بیشتر نشان میدهد، حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است .واین در حالی است که مجموع مواد قانون تجارت درحدود ۵۳۰ ماده است ولایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی ۳۰۰ ماده قانونی را در بر می گیرد .
مطلب دیگر اینکه دولت بخاطر نقشی واثرگذاریی که شرکت سهامی درحوزه اقتصاد دارد، قانون خاصی را در قالب لایحه اصلاح قانون تجارت تهیه کردوآنرا تحت همین عنوان از تصویب کمیسیونها خاص مجلس گذراند،که میتوان آنرا به عنوان قانون شرکتهای سهامی درنظرگرفت .
سوم اینکه، جدا از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی،بایدگفت کارکردها و مکانیزم فعالیت ومدیریت آن به گونه ای است که امکان نقش آفرینی این نوع شرکتها در روابط تجاری فراهم شده و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص به ویژه ، سرمایه گذاران به آن شده است . وعلاوه برآن موسسات بانکی و اعتباری بانگاه کردن به ساختارو شیوه فعالیت شرکت سهامی در اعطای تسهیلات به آن آمادگی و رغبت بیشتری نشان میدهند. ودیگر اینکه ، به موجب ماده یک لایحه ۱۳۴۷ شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *